رادیو ارزیدو

دوشنبه هر هفته، ساعت ۲ و ۲۲ دقیقه، با اخبار و تحلیل هفته بازار ارزهای دیجیتال در کنار شما هستیم!