واچ لیست

 • واچ لیست ارز دیجیتال 26 تیر 1402

  واچ لیست ارز دیجیتال هفتگی، ۲۶ تیر ۱۴۰۲

  واچ لیست ارز دیجیتال این هفته را بیت کوین و چهار آلت‌کوین از بازار ارزهای دیجیتال تشکیل می‌دهند، چون آن‌ها نشانه‌‌های صعودی را نشان می‌دهند. ۵ ارز دیجیتالی که این هفته با هم بررسی می‌کنیم، UNI, MKR, AAVE, ARB و BTC خواهند بود که از نظر تکنیکالی باید طی هفته…

 • واچ لیست ارز دیحیتال 19 تیر 1402

  واچ لیست ارز دیجیتال هفتگی، ۱۹ تیر ۱۴۰۲

  واچ لیست ارز دیجیتال این هفته را بیت کوین و چهار آلت‌کوین از بازار ارزهای دیجیتال تشکیل می‌دهند، چون آن‌ها نشانه‌‌های صعودی را نشان می‌دهند. ۵ ارز دیجیتالی که این هفته با هم بررسی می‌کنیم، AVAX, SOL, EOS, FIL و BTC خواهند بود که از نظر تکنیکالی باید طی هفته…

 • واچ لیست ارز دیجیتال 12 تیر 1402

  واچ لیست ارز دیجیتال هفتگی، ۱۲ تیر ۱۴۰۲

  واچ لیست ارز دیجیتال این هفته را بیت کوین و چهار آلت‌کوین از بازار ارزهای دیجیتال تشکیل می‌دهند، چون آن‌ها نشانه‌‌های صعودی را نشان می‌دهند. ۵ ارز دیجیتالی که این هفته با هم بررسی می‌کنیم LTC, XMR, AAVE, MKR و BTC خواهند بود که از نظر تکنیکالی باید طی هفته…

 • واچ لیست‌ارز دیجیتال 5 تیر 1402

  واچ لیست ارز دیجیتال هفتگی، ۵ تیر ۱۴۰۲

  واچ لیست ارز دیجیتال این هفته را بیت کوین و چهار آلت‌کوین از بازار ارزهای دیجیتال تشکیل می‌دهند، چون آن‌ها نشانه‌‌های صعودی را نشان می‌دهند. ۵ ارز دیجیتالی که این هفته با هم بررسی می‌کنیم ETH, ARB, VET, STX و BTC خواهند بود که از نظر تکنیکالی باید طی هفته…

 • واچ لیست‌ارز دیجیتال 29 خرداد 1402

  واچ لیست ارز دیجیتال هفتگی، ۲۹ خرداد ۱۴۰۲

  واچ لیست ارز دیجیتال این هفته را بیت کوین و چهار آلت‌کوین از بازار ارزهای دیجیتال تشکیل می‌دهند، چون آن‌ها نشانه‌‌های صعودی را نشان می‌دهند. ۵ ارز دیجیتالی که این هفته با هم بررسی می‌کنیم BNB, LTC, QNT, OKB و BTC خواهند بود که از نظر تکنیکالی باید طی هفته…

 • واچ‌لیست‌ارزدیجیتال 22خرداد1402

  واچ لیست ارز دیجیتال هفتگی، ۲۲ خرداد ۱۴۰۲

  واچ لیست ارز دیجیتال این هفته را بیت کوین و چهار آلت‌کوین از بازار ارزهای دیجیتال تشکیل می‌دهند، چون آن‌ها نشانه‌‌های صعودی را نشان می‌دهند. ۵ ارز دیجیتالی که این هفته با هم بررسی می‌کنیم LDO, RNDR, XRP, ETH و BTC خواهند بود که از نظر تکنیکالی باید طی هفته…

 • واچ لیست ارز دیجیتال 8 خرداد 1402

  واچ لیست ارز دیجیتال هفتگی، ۸ خرداد ۱۴۰۲

  واچ لیست ارز دیجیتال این هفته را بیت کوین و چهار آلت‌کوین از بازار ارزهای دیجیتال تشکیل می‌دهند، چون آن‌ها نشانه‌‌های صعودی را نشان می‌دهند. ۵ ارز دیجیتالی که این هفته با هم بررسی می‌کنیم XRP, ARB, EOS, AAVE و BTC خواهند بود که از نظر تکنیکالی باید طی هفته…

 • واچ‌ لیست 1خرداد 1402

  واچ لیست ارز دیجیتال هفتگی، ۱ خرداد ۱۴۰۲

  واچ لیست ارز دیجیتال این هفته را بیت کوین و چهار آلت‌کوین از بازار ارزهای دیجیتال تشکیل می‌دهند، چون آن‌ها نشانه‌‌های صعودی را نشان می‌دهند. ۵ ارز دیجیتالی که این هفته با هم بررسی می‌کنیم XRP, LTC, CFX, RNDR و BTC خواهند بود که از نظر تکنیکالی باید طی هفته…

 • واچ لیست ارز دیجیتال هفتگی، 25 اردیبهشت 1402

  واچ لیست ارز دیجیتال هفتگی، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

  واچ لیست ارز دیجیتال این هفته را بیت کوین و چهار آلت‌کوین از بازار ارزهای دیجیتال تشکیل می‌دهند، چون آن‌ها نشانه‌‌های صعودی را نشان می‌دهند. ۵ ارز دیجیتالی که این هفته با هم بررسی می‌کنیم ADA, LDO, ATOM, ARB و BTC خواهند بود که از نظر تکنیکالی باید طی هفته…

دکمه بازگشت به بالا